Manymas  

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Sąjūdžio žmonės tapę vietos valdžia Šilutėje ne tik neblogai tvarkėsi, bet buvo ir idėjų generatoriai. Dažnai net ir visai šaliai. Per šešerius metus iš buvusios sovietinės sistemos gan neskausmingai Šilutės rajone pradėta pereiti prie rinkos ekonomikoje sprendžiamų dalykų. Tuomet dar ne visi suvokė, kad nauda – taps ne tik pagrindiniu rinkos varikliu, bet ir godulio bei tuštybės tenkinimu.

Šiandien matant, kas vyksta Šilutės rajone, ima apmaudas. Valdžios žmonių puikybė, arogancija, tas pat godulys, nesiskaitymas su kitokia nuomone, laikymas savęs neklystančiais – žlugdo rajono žmonių viltis kasdien gyventi jaukiai ir gerai. Tai liudija kasmet mažėjantis mokinių skaičius mokyklose, tuštėjančios gyvenvietės. Paprasčiausias ir ryškiausias to įrodymas – kovo 3 dieną rinkti Savivaldybės tarybos bei mero ateis 2853 rinkėjais mažiau, nei prieš ketverius metus 2015 metais. Esanti socialinė infrastruktūra, kuri ir turėtų užtikrinti gyvenimo kokybę, ne tik kad nepritraukia naujų žmonių į Šilutę. Niekam, greičiausiai, ne paslaptis, bet mokyklinis jaunimas, baigęs mokslus, nesieja vilčių su šiuo kraštu – važiuoja iš čia. Tad dabartinės valdžios savigyra apie pasiekusias rajoną investicijas – tėra tik tuščias oro virpinimas, neužtikrinęs, kad žmonėms būtų gerai čia gyventi.  

Išskyrę save iš Savivaldybės tarybos ir pasivadinę politine dauguma, būrys politikų išdidžiai kalba apie per ketverius metus pasiektus nuopelnus Šilutės rajonui. Tačiau tai viso labai gražiai į popierių supakuota tuščia savigyra. Nesunkiai tuo galima įsitinkinti šiuo vaizdo siužetu.     

Tad kovo 3 dieną yra galimybė Šilutės rajono vystymąsi pakreipti kitokia linkme. O kaip mes gyvensime, ir ar patogu ir jaukus bus Šilutėje – priklausys tik nuo rinkėjų valios. Belieka, apsižvalgius aplinkui ir įvertinus iki šiol vykusį gyvenimą, didesnius politinius raumenis leisti užsiauginti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatams. Jų tarpe yra ir jau patyrusių politikų, ir išsimokslinusio ambicingo savo gyvenimą norinčio oriai ir sąžiningai tvarkyti jaunimo.